Økonomisk Analyse nr. 9 - Stor omfordeling via offentlig service

04-06-2013

Fordelingsdebatten fokuserer ofte ensidigt på, hvordan de private forbrugsmuligheder er fordelt. Man får et mere nuanceret billede ved også at se på det forbrug, som stilles til rådighed af det offentlige.