Statens selskaber 2013

Forsidebillede, Statens selskaber 2013
14-06-2013

Hovedformålet med Statens selskaber 2013 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2012 ejede staten aktier i 18 aktieselskaber, tre selvstændige offentlige virksomheder samt to interessentskaber. Publikationen omtaler i år desuden tre offentlige institutioner – DR, Eksport Kredit Fonden og Vækstfonden – der på mange måder drives som selskaber.

2012 var et år, hvor den økonomiske krise fortsat prægede billedet. Især SAS AB, DONG Energy A/S og Vestjysk Bank A/S er blevet udfordret af de økonomiske konjunkturer og strukturelle forandringer på markederne. For SAS blev der fundet en løsning, hvor staten sammen med den svenske og den norske stat, én privat investor og syv banker stillede en kreditfacilitet på 3,5 mia. SEK til rådighed for selskabet. I DONG Energy arbejdes der for at skabe grundlaget for en kapitaludvidelse i størrelsesordenen mindst 6-8 mia. kr., der forventes tegnet af nye og/eller eksisterende investorer. Endelig var Vestjysk Bank i 2012 nødt til at konvertere statslig hybrid kernekapital til aktier, hvilket blev efterfulgt af en fusion og en kapitaludvidelse. Parallelt med styrkelsen af kapitalstrukturen har de tre selskaber også iværksat omfattende planer, der har til formål at nedbringe deres omkostningsniveau og genskabe deres indtjeningsevne.

I Statens selskaber 2013 beskrives disse begivenheder sammen med de overordnede økonomiske resultater og udviklingen heri for de øvrige selskaber, som staten helt eller delvis ejer. Derudover indeholder publikationen en beskrivelse af de større selskabers overordnede forretningsmæssige udvikling.