Budgetoversigt 1, maj 2013

Forsidebillede til Budgetoversigt 1, maj 2013
27-05-2013

Budgetoversigt 1, maj 2013 giver en status for statens finanser og de offentlige finanser.

Underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) skønnes til ca. 24½ mia. kr. i 2013 (1,3 pct. af BNP). I 2012 er DAU-underskuddet opgjort til 75,7 mia. kr. (4,2 pct. af BNP), hvilket blandt andet skal ses i lyset af tilbagebetalingen af efterlønsbidrag på 28½ mia. kr. i 2012.

Underskuddene på de samlede offentlige finanser skønnes til 1,2 pct. af BNP i 2013 og 1,6 pct. af BNP i 2014. Eksklusive midlertidige indtægter fra omlægningen af kapitalpensionsordninger skønnes det offentlige underskud til 2,3 pct. af BNP i 2013 og 2,7 pct. af BNP i 2014.

Realvæksten i det offentlige forbrug i 2013 er nedjusteret til 0,9 pct. i 2013 mod 1,6 pct. i decembervurderingen. I 2014 skønnes realvæksten i det offentlige forbrug til 0,6 pct., jf. aftaler om Vækstplan DK.