Ny og bedre indfasning af dagpengereformen

Forside til regeringspjecen ny og bedre indfasning af dagpengereformen
14-05-2013

Det har fra dag 1 været en hovedprioritet for regeringen at bringe Danmark nænsomt gennem den internationale økonomiske krise. Regeringen har investeret massivt i vækst og beskæftigelse, så færre bliver ledige, og flere kommer i arbejde eller får en uddannelse.

Senest er der med Aftaler om Vækstplan DK skabt en vækstplan på ca. 92 mia. kr. i perioden 2014-2020, der skal bidrage til at skabe vækst og flere job. Samtidig har regeringen gennem tre langsigtede reformspor sat et meget ambitiøst mål om 150.000 nye private arbejdspladser frem mod 2020.

For at nå ambitionerne om vækst og beskæftigelse skal reformerne også sikre, at personer ikke parkeres på offentlig forsørgelse, hvis de kan arbejde. Det gælder også dagpengereformen, som er en del af fundamentet for regeringens økonomiske politik.

Men indfasningen af dagpengereformen midt i en krisetid har skabt et reelt problem. Årsagen til problemet er en kombination af flere ting: En meget hård indfasning af dagpengereformen, fortsat svage konjunkturer og en beskæftigelsesindsats, der ikke fungerer godt nok.

Det er derfor nødvendigt med en ny og bedre indfasning af dagpengereformen. En indfasning, der giver arbejdsmarkedet bedre mulighed for at skabe plads til flere, og giver de ledige klarhed og sikkerhed i forhold til reglerne i de kommende år.