Økonomisk Analyse nr. 8 - Hvorfor er der overskud på betalingsbalancen?

01-03-2013

Danmark har de seneste år haft meget store overskud på betalingsbalancen, til trods for at lønkonkurrenceevnen samlet set er svækket betydeligt siden årtusindskiftet. Det kan umiddelbart virke paradoksalt, men i den aktuelle situation afspejler overskuddene en række forhold, som ikke har så meget med lønkonkurrenceevne at gøre.