Økonomisk Analyse nr. 13 - Inaktive unge og uddannelse

01-10-2013

Næsten hver tiende i alderen 16-29 år har hverken været i beskæftigelse eller under uddannelse i mindst seks måneder i træk – de er såkaldt inaktive. Blandt inaktive unge har syv ud af ti højst gennemført folkeskolen, og næsten halvdelen i gruppen har kun taget få eller ingen af folkeskolens afgangsprøver. Det viser en ny analyse fra Økonomi- og Indenrigsministeriet.