Økonomisk Analyse nr. 11- Vækst og beskæftigelse – genopretningen af dansk økonomi er bedre end sit rygte

03-09-2013

Produktionen i en række private erhverv er vokset væsentligt mere end bruttonationalproduktet (BNP) de seneste 3 år. Det peger på, at genopretningen efter tilbageslaget i 2008-09 er kommet længere, end udviklingen i BNP giver indtryk af. Væksten i de private erhverv er en væsentlig forklaring på, at beskæftigelsen har været ret konstant siden 2010, trods stilstand i BNP.