Økonomisk Analyse nr. 12 - Er der tegn på skjult ledighed

16-09-2013

Den interviewbaserede Arbejdskraftundersøgelse (AKU) kunne indikere, at en del af ledighedsstigningen siden tilbageslaget i 2008 ikke fanges i den officielle registerbaserede ledighedsstatistik. Denne analyse dykker ned i tallene og sammenligner de forskellige ledighedsbegreber. Hovedresultatet er, at der ikke er tegn på stigende ’skjult ledighed’