Det Nationale Reformprogram, Danmark 2014

Det nationale reformprogram, Danmark 2014
15-04-2014

Regeringens reformer og initiativer øger mulighederne for fremgang og styrker beskæftigelsen og erhvervslivets vilkår.

Danmarks nationale reformprogram for 2014 redegør for regeringens reformstrategi og følger op på EU-anbefalinger.