Konvergensprogram, Danmark 2014

Konvergensprogram, Danmark 2014
15-04-2014

Dansk økonomi er i bedring efter flere år med svag vækst.

Væksten er understøttet af en ansvarlig finanspolitik, rammerne for finanspolitikken er blevet styrket, og Danmark vurderes at opfylde EU-henstillingen om at nedbringe det offentlige underskud til under tre procent af BNP. Det fremgår af konvergensprogrammet for 2014.