Økonomisk Redegørelse, december 2014

11-12-2014

Dansk økonomi er i fremgang. Fremgangen er tydeligst på arbejdsmarkedet, hvor den private beskæftigelse er vokset med næsten 30.000 personer siden midten af 2013. Samtidig er ledigheden faldet. For de kommende år er der udsigt til stigende vækst og beskæftigelse.