Finanslov for finansåret 2014

Forsidebillede til finanslov for finansåret 2014
17-02-2014

Finansloven for 2014 blev vedtaget af Folketinget d. 19. december 2013. Formelt er det finanslovforslaget for 2014 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2014.

Hvert år udgives den ajourførte finanslov, som er en sammenskrivning af finanslovforslaget og de vedtagne ændringsforslag. Publikationen anvendes som et arbejdsredskab, men har således ikke juridisk gyldighed. 

Der er mulighed for at downloade hele finansloven for 2014 (omkring 3.500 sider) eller ministerhæfter for hver paragraf.

Ministerhæfter

§ 1-3. Dronningen, Medlemmer af det kongelige hus m.fl., Folketinget
§ 5. Statsministeriet
§ 6. Udenrigsministeriet
§ 7. Finansministeriet
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
§ 9. Skatteministeriet
§10. Økonomi- og Indenrigsministeriet
§ 11. Justitsministeriet
§ 12. Forsvarsministeriet
§ 14. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter
§ 15. Social- og Integrationsministeriet
§ 16. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
§ 17. Beskæftigelsesministeriet
§ 19. Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
§ 20. Undervisningsministeriet
§ 21. Kulturministeriet
§ 22. Ministeriet for Ligestilling og Kirke
§ 23. Miljøministeriet
§ 24. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
§ 28. Transportministeriet
§ 29. Klima-, Energi- og Bygningsministeriet
§ 35-45. Fællesparagraffer

Finanslovsdatabasen

I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen

Adgang til tidligere finanslove

Tidligere års finanslovforslag mv. findes her