Økonomisk Analyse nr. 21 - Tilpasning i byggeriet efter overophedningen

23-06-2014

Bygge- og anlægserhvervet har været igennem en turbulent periode det seneste årti. Aktiviteten nåede op på et ekstraordinært og uholdbart højt niveau under overophedningen i midten af 00’erne.

Det var derfor nødvendigt og naturligt med en efterfølgende  tilpasning. Tilpasningen blev forstærket af, at den kom til at falde sammen med det generelle tilbageslag i dansk og international økonomi under finanskrisen, og byggebeskæftigelsen blev i løbet af få år reduceret med knap en femtedel.