Budgetoversigt 1, maj 2014

Forsidebillede til Budgetoversigt 1, 2014
26-05-2014

Budgetoversigt 1, maj 2014 giver en status for finanspolitikken og de statslige og offentlige finanser.

Underskuddene på de samlede offentlige finanser er opgjort til 0,9 pct. af BNP i 2013 og skønnes ifølge EU-Kommissionens forårsprognose 2014 at holde sig under 3 pct. af BNP i 2014 og 2015. På den baggrund forventes Danmarks EU-henstilling at blive ophævet på det kommende møde blandt EU’s Økonomi- og Finansministre (ECOFIN) i juni.   

I Budgetoversigt 1 skønnes et offentligt underskud på 1,4 pct. af BNP i 2014 og 3,0 pct. af BNP i 2015. Opgjort på EDP-form – som er udgangspunktet i EU’s Stabilitets- og Vækstpagt – skønnes underskuddet til 1,3 pct. af BNP i 2014 og 2,9 pct. af BNP i 2015.

Det strukturelle underskud er beregnet til 0,7 pct. af BNP i 2014 og 0,4 pct. i 2015. Dermed er der i 2015 umiddelbart en relativt lille sikkerhedsmargin til budgetlovens grænse på ½ pct. af BNP, ligesom skønnet for det faktiske underskud i 2015 er helt tæt på grænsen i EU's Stabilitets- og Vækstpagt.

Finanspolitikken og en række øvrige økonomisk-politiske initiativer fra og med 2012 skønnes at bidrage til at øge BNP-niveauet med ca. 0,2 pct. af BNP i 2014, hvilket er på linje med aktivitetsbidraget i 2013. 

Underskuddet på statens finanser (DAU-saldoen) skønnes til godt 38½ mia. kr. i 2014 (2,0 pct. af BNP). Opfølgningen på de statslige udgifter i 2014 viser, at ud-gifterne skønnes at ligge inden for de fastsatte udgiftslofter for staten.