Danmark helt ud af krisen - virksomheder i vækst

Forsidebillede til Danmark helt ud af krisen - virksomheder i vækst
08-05-2014

Regeringens hovedprioritet har fra første dag været at skabe gode job og løfte velfærden, samtidig med at vi fører en ansvarlig og holdbar økonomisk politik. Gennem det internationale økonomiske tilbageslag har vi holdt hånden under beskæftigelsen, så Danmark er sluppet mere nænsomt gennem krisen end mange andre lande. Regeringens politik sikrer sunde offentlige finanser, og vi har oveni prioriteret rum til at løfte velfærden med godt 3 mia. kr. årligt frem mod 2020.

Dansk økonomi viser nu klare tegn på bedring. Store dele af erhvervslivet er i vækst. Produktionen vokser på ny i virksomhederne. Færre mennesker er ledige end for fire år siden. Beskæftigelsen stiger igen. Det går bedre i udlandet, og regeringens ansvarlige politik fremmer den positive udvikling i Danmark og tilliden til dansk økonomi.

Vi kan nu for alvor begynde at se fremad. Med Vækstpakke 2014, Danmark helt ud af krisen – virksomheder i vækst, tager regeringen yderligere skridt for at styrke de danske virksomheders muligheder for at lægge krisen bag sig og fastholde og skabe vellønnede job. Vi skal øge produktiviteten og sænke omkostningerne for vores virksomheder, så vi kan koble os på det internationale opsving. Der er fortsat mange udfordringer, vi skal tage fat på.

Vækstpakke 2014 bygger videre på den række af erhvervsrettede initiativer, som regeringen allerede har fremlagt, der skal skabe stærkere og mere konkurrencedygtige virksomheder.

Samtidig fastholder regeringen en ambitiøs klima- og energipolitik, der tager hensyn til virksomhedernes konkurrenceevne.

Et stærkt erhvervsliv er en grundsten under gode job og tryghed for de enkelte familier i Danmark og dermed også forudsætningen for vores velstand og velfærd.

Regeringen fremlægger derfor som en første opfølgning på Produktivitetskommissionen en vækstpakke med en bred vifte af store og små initiativer. I alt 89 forslag, som løfter velstanden og forbedrer virksomhedernes vilkår i Danmark.

Læs pressemeddelelse om Danmark helt ud af krisen