Økonomisk Analyse nr. 20 - Hvor godt rammer prognosen i Økonomisk Redegørelse?

26-05-2014

Værdien af en prognose er knyttet til dens præcision – og der har prognosen i Økonomisk Redegørelse (ØR) ikke noget at skamme sig over i sammenligning med prognoser fra andre organisationer.

Skøn for BNP-væksten i ØR er mindst lige så præcise og er heller ikke mere optimistiske end gennemsnittet af andre organisationers. I mere end fire ud af fem tilfælde er ØR i stand til at forudsige, om væksten aftager eller tiltager i styrke det efterfølgende år.