Økonomisk Redegørelse, maj 2014

26-05-2014

Der er flere og efterhånden mere sikre tegn på, at væksten er vendt tilbage i dansk økonomi.

Produktionen stiger i store dele af erhvervslivet, flere er kommet i beskæftigelse, og ledigheden er faldet til det laveste niveau i fire år. Forbrugernes og virksomhedernes forventninger til udviklingen fremover peger på yderligere vækstfremgang i løbet af i år.