Økonomisk Analyse nr. 17 - Betydningen af kontanthjælp som ung

02-03-2014

Der er særlige udfordringer knyttet til det at være offentligt forsørget som ung. Kontanthjælp er den overførselsindkomst, der dominerer blandt unge overførselsmodtagere, når man ser bort fra studerende med SU.

I dag modtager omkring 53.000 i alderen 18-29 år kontanthjælp. Analysen understøtter, at uddannelse har stor betydning for, at unge kontanthjælpsmodtagere får en stærkere tilknytning til arbejdsmarkedet senere i livet.