Økonomisk Analyse nr. 18 - Tilpasning af gæld og forbrug

18-03-2014

Nogle husholdninger havde et højt lånefinansieret forbrug i højkonjunkturen frem til vendepunktet i 2008. Disse har efterfølgende tilpasset forbruget, så det er i bedre overensstemmelse med indkomsten.

Analysen benytter sig som noget nyt af individdata til at vise denne tilpasning. Analysen understøtter vurderingen af, at forbrug fremadrettet vil kunne vokse i takt med stigende indkomster.