Økonomisk Analyse nr. 19 - Misligholdte lån i Danmark

19-03-2014

Andelen af misligholdte lån i Danmark er i midterfeltet blandt de lande, der normalt sammenlignes med. Andel er steget men fra et meget lavt udgangspunkt.

Udviklingen skyldes især misligholdte erhvervslån, mens der ikke er indikationer af, at niveauet for danske husholdningers gæld har haft særlig betydning for udviklingen i misligholdte lån i Danmark.  Analysen understøtter at husholdningernes høje gældsniveau ikke i sig selv er et problem.