Økonomisk Analyse nr. 22 - Global handel og eksportmarkedsvækst

25-11-2014

Der har siden tilbageslaget i 2008 været en forholdsvis træg vækst i verdenshandlen sammenlignet med væksten i den globale produktion.

Det hænger i høj grad sammen med, at en række handelsintensive lande – især i Europa – har haft svag vækst. Sammenhængen mellem udviklingen i BNP og importefterspørgslen hos Danmarks primære samhandelspartnere er omtrent på sammen niveau som før finanskrisen.