Danmarks Nationale Reformprogram 2017

Danmarks Nationale Reformprogram 2017
28-04-2017

Dansk økonomi er inde i et opsving. BNP er vokset hvert år siden 2009, og beskæftigelsen har været i klar fremgang siden 2012. De senere års reformer har bidraget til at løfte arbejdsudbuddet. Dansk økonomi nærmer sig en situation med normal kapacitetsudnyttelse, og arbejdsmarkedet er kommet tættere på en situation med kapacitetspres. Strukturpolitikken vil have fokus på at øge arbejdsudbuddet, styrke produktiviteten og sikre holdbare offentlige finanser.

I forbindelse med det europæiske semester fremsender EU’s medlemslande hvert forår nationale reformprogrammer, som redegør for landenes strukturreformer. Der fremsendes desuden de årlige nationale stabilitets- og konvergensprogrammer, der redegør for den mellemfristede økonomiske udvikling og de offentlige finanser.

Danmarks Nationale Reformprogram 2017 redegør blandt andet for de tiltag, som Danmark har taget for at efterleve de to landespecifikke anbefalinger fra EU, som Danmark modtog i juli 2016. Der beskrives også den danske udmøntning af EU’s vækststrategi (Europa 2020). Desuden præsenteres den overordnede økonomiske ramme for den danske økonomi med afsæt i Konvergensprogrammet for 2017.