Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet

Det private forbrug er lavere end OECD-gennemsnittet
06-04-2017

Det private forbrug er mindre i Danmark end i gennemsnittet af OECD-landene på trods af, at Danmark er et af de rigeste lande i verden målt på BNP. Siden 2000 er familiernes private forbrug vokset langsommere i Danmark end i flertallet af OECD-landene, og den gennemsnitlige vækst i det private forbrug pr. indbygger har været negativ siden konjunkturtoppen i 2007.

Det internationalt set lave niveau for det private forbrug kan overvejende henføres til, at den offentlige sektor og skattetrykket er større i Danmark end i de fleste andre lande. Indregnes de skattefinansierede offentlige ydelser, som direkte forbruges af den enkelte dansker, er det samlede forbrug i Danmark på niveau med Sverige, men fortsat lavere end i fx Tyskland og USA. Det samlede individuelle forbrug, inklusiv individuelle offentlige serviceydelser, er dog stadig vokset langsommere end i flertallet af OECD-landene siden 2000.  

Modstykket til privat og offentligt forbrug er opsparing i form af investeringer og nettoeksport. Når det samlede forbrug udgør en mindre andel af BNP i Danmark end i andre lande, er det således et tegn på, at investeringerne i ind- og udland er tilsvarende større i Danmark, hvilket kan bidrage til øgede forbrugsmuligheder i fremtiden.