Holdbarhed og generationsmæssig neutralitet

Økonomisk analyse: Holdbarhed og generationsmæssig neutralitet
28-04-2017

Den økonomiske politik i Danmark er gennem en længere årrække blevet planlagt under hensyntagen til en målsætning om finanspolitisk holdbarhed.

At finanspolitikken er holdbar vil overordnet sige, at den politik, der planlægges inden for den mellemfristede planlægningshorisont, kan videreføres uændret derefter, uden at det fører til, at den offentlige gæld vokser ukontrolleret på langt sigt.