Sammenhængsreform: Borgeren først - en mere sammenhængende offentlig sektor

Sammenhængsreform: Borgere først - en mere sammenhængende offentlig sektor
04-04-2017

Danmark har et af verdens bedste velfærdssamfund. Gennem generationer har vi i fællesskab opbygget en velfungerende offentlig sektor med mange fagligt dygtige og engagerede medarbejdere. Men vi har også en stor og kompleks offentlig sektor, hvor vi år for år har lagt lag på lag af regulering og nye opgaver.

Resultatet er, at opgaveløsningen i for høj grad er siloopdelt efter strukturer og myndighedsgrænser – frem for borgernes og virksomhedernes behov. Det betyder fx, at borgere i for mange tilfælde får et ukoordineret eller usammenhængende forløb i mødet med den offentlige sektor. Ofte er det de borgere, som har det sværest, der bliver mødt af de mest komplekse og svært gennemskuelige regler og tilbud. Vi spilder derfor for mange ressourcer i den offentlige sektor – menneskelige som økonomiske. 

For 10 år siden trådte VK-regeringens omfattende opgave- og strukturreform i kraft, hvor strukturerne for større og mere bæredygtige enheder blev lagt. Det var en omfattende reform, som lagde sporene for den offentlige sektor. Det er et godt grundlag at bygge videre på.

Nu er der behov for at se på, hvordan vi får strukturer og sektorer til at spille bedre sammen – ikke mindst fra borgerens perspektiv. Vi skal sætte borgeren først. Vi skal have mere velfærd for pengene, og vi skal have en mere sammenhængende offentlig sektor. 

Der er ingen nemme løsninger. Rammerne for den offentlige sektor er udfordret. Vi har et stigende antal ældre og et stigende udgiftspres på en række velfærdsydelser. Samtidig stiger borgernes forventninger til den offentlige sektor, bl.a. fordi vi andre steder i vores hverdag oplever en rivende teknologisk udvikling.

Hvis vi i de kommende mange år skal have en offentlig sektor, som kan levere velfærd af høj kvalitet til borgerne, kræver det fornyelse og innovation. Det kræver ikke alene, at den offentlige sektor skal køre længere på literen – det kræver, at vi har mod til at køre nye veje. 

Regeringens mål er klart. Vi skal have en bedre og mere sammenhængende offentlig sektor. Vi skal sikre, at medarbejderne får mere tid til deres kerneopgave. Vi skal sikre en klogere styring af velfærdsområderne, så der bliver bedre plads til fagligheden og mere fokus på resultaterne. Vi skal blive bedre til at udnytte de teknologiske muligheder på tværs af den offentlige sektor. Og vi skal fremme god ledelse, der gør en forskel.