Handlingsplan for fremme af danskere i EU

Handlingsplan for fremme af danskere i EU
06-12-2017

Danmark ventes inden for en kort årrække at blive underrepræsenteret i EU-institutionerne.

Med færre danskere i EU svækkes mulighederne for at få indsigt og indflydelse. Regeringen styrker derfor indsatsen for at få flere danskere ansat ved EU-institutionerne.