Økonomisk Redegørelse, december 2017

""
17-12-2017

Dansk økonomi er inde i en periode med høj og stigende beskæftigelse og stabil vækst.

I 2016 var fremgangen i BNP den højeste i 10 år, og der er udsigt til fortsat høj vækst i år. BNP ventes at stige med 2,0 pct. i år, og væksten skønnes til 1,9 pct. i 2018 og 1,7 pct. i 2019. Det bringer dansk økonomi ind i en højkonjunktur.