Finanslov for 2017

Finanslov for 2017
08-02-2017

Finansloven for 2017 blev vedtaget af Folketinget d. 15. december 2016. Formelt er det finanslovforslaget for 2017 i kombination med de vedtagne ændringsforslag, der er juridisk gældende som grundlag for disponeringen af indtægter og udgifter i staten i finansåret 2017.

Hvert år udgives den ajourførte finanslov, som er en sammenskrivning af finanslovforslaget og de vedtagne ændringsforslag. Publikationen anvendes som et arbejdsredskab, men har således ikke juridisk gyldighed. 

Der er mulighed for at downloade hele finansloven for 2017 (3.436 sider) eller ministerhæfter for hver paragraf.

Finanslov (fuld version)

Finanslov for 2017 - fuld version [8.463 KB]

Oversigter

Oversigt over udgiftslofter for stat, kommuner og regioner
Hovedoversigt 

Ministerhæfter

§ 1. Dronningen
§ 2. Medlemmer af det kongelige hus m.fl.
§ 3. Folketinget
§ 5. Statsministeriet
§ 6. Udenrigsministeriet
§ 7. Finansministeriet
§ 8. Erhvervs- og Vækstministeriet
§ 9. Skatteministeriet
§ 11. Justitsministeriet
§ 12. Forsvarsministeriet
§ 14. Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet  
§ 15. Social- og Indenrigsministeriet
§ 16. Sundheds- og Ældreministeriet
§ 17. Beskæftigelsesministeriet  
§ 19. Uddannelses- og Forskningsministeriet
§ 20. Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
§ 21. Kulturministeriet  
§ 22. Kirkeministeriet
§ 24. Miljø- og Fødevareministeriet
§ 28. Transport- og Bygningsministeriet
§ 29. Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
§ 35. Generelle reserver
§ 36. Pensionsvæsenet
§ 37. Renter
§ 38. Skatter og afgifter
§ 40. Genudlån mv.
§ 41. Beholdningsbevægelser mv.
§ 42. Afdrag på statsgælden (netto)
§ 45. Bevillingsparagraffen   

Finanslovsdatabasen

I Finanslovsdatabasen er det muligt at definere egne tabeller indeholdende udtræk af bevillingerne fra finansloven og tillægsbevillingsloven for et finansår.

Klik her for at få adgang til finanslovsdatabasen

Adgang til tidligere finanslove

Tidligere års finanslovforslag mv. findes her