Reformer har styrket seniorers beskæftigelse

Reformer har styrket seniorers beskæftigelse
10-01-2017

Der er i de senere år gennemført reformer, der bidrager til at sikre, at den positive udvikling med længere levetid og flere raske leveår bliver omsat til flere aktive år på arbejdsmarkedet.

Analysen viser, at gennemførte reformer har styrket seniorers deltagelse på arbejdsmarkedet. Siden 2000 er beskæftigelsen steget for alle alderstrin blandt 55-70-årige, og op mod halvdelen af 60-64-årige er i dag i beskæftigelse mod knap en tredjedel i 2000. 

Beskæftigelsen blandt seniorer er steget bredt på tværs af uddannelsesgrupper, og særligt uddannelsesgrupper, der før trak sig tilbage relativt tidligt, har øget deres arbejdsmarkedsdeltagelse. Denne udvikling skyldes blandt andet efterlønsreformen fra 1998, afskaffelsen af særordninger og tilbagetrækningsreformen fra 2011.

Stigende beskæftigelse blandt seniorer udgør et væsentligt bidrag til den samlede beskæftigelsesfremgang frem mod 2025 som følge af blandt andet tilbagetrækningsreformen fra 2011.