Det danske pensionssystem nu og i fremtiden

Det danske pensionssystem nu og i fremtiden
14-06-2017

De disponible indkomster for pensionister som samlet gruppe stiger hurtigere end for gruppen af personer i den erhvervsaktive alder. Det skyldes, at flere pensionister arbejder, og de beskæftigede arbejder i flere timer. Herudover skal stigningen i de disponible indkomster ses i lyset af modningen af arbejdsmarkedspensionerne, som betyder, at nye årgange af pensionister har større udbetaling fra egen pensionsopsparing.

Egen pensionsopsparing spiller en vigtig rolle i forhold til at sikre, at overgangen fra erhvervsaktiv til pensionist ikke er forbundet med et væsentligt tab i forbrugsmulighederne, og at meget stor afhængighed af offentlige ydelser som pensionist undgås. Den fortsatte modning af arbejdsmarkedspensionerne betyder, at stigningen i pensionisternes disponible indkomster forventes at fortsætte i de kommende mange år frem mod 2080. Denne positive udvikling vil kunne understøttes af, at udfordringerne for det danske pensionssystem håndteres – ved at øge tilskyndelsen til pensionsopsparing og udbrede pensionsopsparing til flere.