Fordeling og incitamenter 2017

""
20-06-2017

Danmark er et af verdens mest velstående lande. Det er vi blandt andet, fordi befolkningen generelt har et højt uddannelsesniveau og en stor del af befolkningen er aktiv på arbejdsmarkedet. Samtidig er Danmark blandt de lande i verden, hvor velstanden er mest ligelig fordelt.