Klogere indkøb, mere velfærd

Klogere indkøb, mere velfærd
02-06-2017

Hvert år indkøber den offentlige sektor varer og tjenesteydelser for ca. 300 mia. kr. Det svarer til cirka 14 pct. af bruttonationalproduktet og udgør dermed en stor del af den offentlige økonomi. Indkøbet har stor betydning for mange borgere, der modtager services eller produkter fra det offentlige, og for de virksomheder, som det offentlige handler med.

Et mere effektivt offentligt indkøb er derfor en vigtig brik i fornyelsen af den offentlige sektor. Gennem et bedre indkøb kan vi frigøre betydelige ressourcer til udviklingen af den offentlige service i en situation, hvor rammerne er under pres. Kort og godt kan vi bruge flere penge på velfærd, hvis vi køber klogere ind. Og potentialet er stort. 

Ved i højere grad at samarbejde om indkøbet på tværs af den offentlige sektor kan vi skabe større sammenhæng for den enkelte borger og være mere professionelle samarbejdspartnere for de virksomheder, der er leverandører til den offentlige sektor. Regeringens ambition er, at sektorskel ikke må spænde ben for, at borgerne oplever en god og sammenhængende service. Tilsvarende er det målet, at virksomheder i højere grad bliver mødt af samme krav og procedurer, når de handler med den offentlige sektor. 

Den offentlige sektor er allerede kommet langt med at købe mere fornuftigt ind. Indkøb er i dag et godt eksempel på, at det giver værdi at tænke på tværs i den offentlige sektor. Men det er samtidig et område, hvor der er store potentialer, hvis vi tør gå nye veje. 

Vi skal organisere og styre det offentlige indkøb på smartere måder, og indfri potentialerne ved i højere grad at samarbejde - enten på tværs af den offentlige sektor eller inden for regioner, kommuner og staten. Vi skal også udnytte de digitale muligheder, der findes, så det bliver så nemt og smidigt for virksomheder og det offentlige at handle med hinanden og samarbejde om at levere offentlig service af høj kvalitet. Og vi skal være opfindsomme og tænke indkøb bredt, så vi i højere grad kan samarbejde på mere komplekse indkøbsområder, hvor den gode løsning ofte indeholder flere elementer end indkøbsaftalen med den private virksomhed i sig selv.