Statens selskaber 2017

Statens selskaber 2017
30-06-2017

Hovedformålet med Statens Selskaber 2017 er at give en samlet redegørelse for udviklingen i de selskaber, som staten helt eller delvist ejer. Ved udgangen af 2016 ejede staten aktier i 17 aktieselskaber, otte selvstændige offentlige virksomheder og tre interessentskaber. Vækstfonden og Investeringsfonden for Udviklingslande (IFU) indgår i publikationen. Begge to er offentlige institutioner, der på mange måder drives som selskaber.

I 2016 havde de statslige aktieselskaber med statslig aktiemajoritet samt de selvstændige offentlige virksomheder mv. en samlet nettoomsætning på 108,0 mia. kr., hvoraf 62 pct. kan tilskrives DONG Energy. DSB og Energinet.dk stod tilsammen for 22,6 pct. af den samlede nettoomsætning. De øvrige minoritetsejede statslige selskaber havde en samlet nettoomsætning på 68,6 mia. kr. Hovedtallene for statens selskaber er samlet i de to tabeller nedenfor.

I Statens Selskaber 2017 er der også fulgt op på implementeringen af statens ejerskabspolitik fra april 2015, som opstiller klare rammer for den statslige ejerskabsudøvelse. På baggrund af ejerskabspolitikken har staten for alle de selskaber, som staten helt eller delvist ejer, taget stilling til ejerskabsrationalet. Dvs. hvorfor staten ejer selskabet. Derudover er der opstillet finansielle mål mv. for selskaberne. Formålet er at give selskaberne klare mål for værdiskabelse på lang sigt og samtidig understøtte statens tilsyn med selskabet. Målene vil løbende blive justeret og opdateret, og der vil derfor årligt blive fulgt op på målene mv. i Statens Selskaber.

DONG Energy er et af Danmarks største selskaber og det største selskab i porteføljen af statslige selskaber. Selskabet blev børsnoteret den 9. juni 2016 efter beslutning fra staten og de øvrige investorer. Børsnoteringen er et vigtigt skridt i DONG Energy’s strategiske udvikling og letter selskabets adgang til kapital. Børsnoteringen er således med til at stille selskabet stærkt, når det fx gælder investeringerne i opførelse af havvindmøller, hvor DONG Energy i dag har en global førerposition.

Hovedtal for statslige aktieselskaber og selvstændige offentlige virksomheder mv. for 2016

Hovedtal for øvrige selskaber med statslig ejerandel for 2016