Fælles løsninger frigør penge til velfærd

Fælles løsninger frigør penge til velfærd
27-05-2017

I Danmark har vi et velfærdssamfund, som vi kan være stolte af. Det skyldes ikke mindst en velfungerende offentlig sektor, som vi har opbygget i fællesskab igennem generationer, og som i dag løser en række opgaver af stor betydning for borgere og virksomheder.

Et centralt udgangspunkt for regeringens arbejde er, at den offentlige sektor er sat i verden til gavn for borgere og virksomheder. Det afspejler sig også i måden, som vi historisk har tilrettelagt løsningen af opgaverne på – tæt på borgere og virksomheder. Det betyder typisk, at opgaverne løses i mindre enheder. På nogle områder kan det imidlertid overvejes, om vi kan styrke opgaveløsningen ved at være bedre til at samarbejde på tværs af offentlige institutioner.

Borgerne forventer med rette at opleve sammenhængende tilbud af høj kvalitet i mødet med den offentlige sektor. Regeringen har derfor lanceret arbejdet med en sammenhængsreform, der igennem en lang række initiativer har til formål at skabe bedre sammenhæng i den offentlige sektor. Fælles løsninger er én af måderne at skabe mere sammenhæng og kvalitet til gavn for borgere og virksomheder.