Økonomisk Redegørelse, maj 2017

23-05-2017

Dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse. Der er samtidig et solidt fundament for fortsat fremgang med øget indenlandsk efterspørgsel – i form af privat forbrug og investeringer – og styrket eksport.