Udgiftslofter og statens finanser, maj 2017

Udgiftslofter og statens finanser, maj 2017
30-05-2017

Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2016-17.

Regnskabstal for 2016 viser, at udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner blev overholdt i 2016. På baggrund af den første statslige udgiftskontrol for 2017 og de kommunale og regionale budgetter for 2017 forventes udgiftslofterne ligeledes overholdt i 2017. 

På statsregnskabet for 2016 er der opgjort et underskud på DAU-saldoen på 8½ mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på 43 mia. kr. i forhold til det budgetterede på finansloven for 2016. I 2017 skønnes der et underskud på DAU-saldoen på 10½ mia. kr.