Vækst og velstand 2025

Vækst og velstand 2025
30-05-2017

Danmark har en økonomi, som de fleste andre lande misunder os. Vores arbejdsløshed er lav. Vores offentlige gæld er under kontrol. Og Danmarks økonomiske fremtid ser lys ud, hvis vi fortsætter ad det spor, vi har lagt.

Danmark står stærkt, fordi vi har en god og ansvarlig tradition for at gennemføre reformer og vise rettidig omhu. Det arbejde skal vi fortsætte. Derfor fremlægger regeringen hermed den plan, der sætter rammerne for dansk økonomi frem mod 2025. 

Vi vil forstærke og forlænge det nuværende opsving i kraft af reformer, der øger vores arbejdsudbud og vores produktivitet. Det vil på godt dansk sige, at vi kan fasholde vores førerposition, når det kommer til velstand og velfærd, men det kræver, at vi arbejder lidt mere og arbejder lidt smartere.

Hvis vi opfylder regeringens vækstmål, kan vi opbygge en reserve, som øges til i størrelsesordenen 33 mia. i 2025. Den kan blandt andet gå til at sætte skatten ned, igangsætte nye væksttiltag og prioritere vigtige serviceområder og danskernes sikkerhed mv.

Når vi gennemfører reformer, der øger vores arbejdsudbud, og som forbedrer vores fremtidsudsigter, har vi mulighed for at gøre lidt mere her og nu. 

Jeg har groft sagt to opgaver som finansminister. For det første skal jeg sørge for, at den offentlige økonomi hænger sammen. Der skal være styr på underskud, gæld, forbrug osv. i den offentlige sektor. Det er heldigvis tilfældet. Men det er i sig selv ikke tilstrækkeligt.

Min anden opgave er at bidrage til, at samfundsøkonomien som sådan ikke kommer ud af balance. Derfor er det ikke nok at have råderum i den offentlige økonomi, hvis der ikke samtidig er manøvrerum på grund af de økonomiske konjunkturer, som præger Danmark. 

Den bedste prioritering af råderummet i den offentlige økonomi er derfor at vælge de initiativer, som samtidig tilskynder til at arbejde mere. Hvis vi blot øger det offentlige forbrug, vil det kunne bidrage til forøget kapacitetspres i økonomien, sådan som udsigterne tegner sig.

Danmarks udsigter er lyse, hvis vi formår at fortsætte reformsporet. Erfaringerne viser, at det er muligt. De reformer, som Folketinget har gennemført de seneste årtier af efterløn, skat og dagpenge, kontanthjælp samt andre reformer af arbejdsmarkedet, har haft store positive effekter. Dommedagsprofetierne er blevet gjort til skamme. Og nu er vores udgangspunkt stærkere end nogensinde. 

Vi kan, hvis vi vil. Det har vi bevist. Og vi kan gøre det igen.