Jobfremgangen har bredt sig til hele landet

Jobfremgangen har bredt sig til hele landet
15-11-2017

Fremgangen i beskæftigelsen har nu fået bredt fodfæste i hele landet. Det seneste år har der været tydelig fremgang i beskæftigelsen i alle landets kommuner på nær enkelte ø-kommuner.

Analysen viser udviklingen i lønmodtagerbeskæftigelsen i de enkelte danske kommuner og når kommunerne inddeles i fem typer med udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens gruppering: Storkøbenhavn og øvrige bykommuner samt land-, mellem- og yderkommuner. Når man ser på antallet af beskæftigede, ledigheden og beskæftigelsesfrekvensen for personer i den erhvervsaktive alder viser analysen, at:   

  • Efter et opsving, som i starten primært gjaldt bykommunerne, er jobfremgangen blevet mere bredt funderet siden midten af 2015. Det seneste år – fra 2. kvartal 2016 til 2. kvartal 2017 – er beskæftigelsen steget i alle landets kommuner på nær enkelte ø-kommuner.
  • Ledigheden er faldet i hele landet og er nu lav de fleste steder. Faktisk oplever yderkommunerne under ét på nuværende tidspunkt den laveste ledighed blandt de fem kommunetyper.
     
  • Beskæftigelsesfrekvensen er højest i de såkaldte mellemkommuner, som hverken er deciderede by- eller landkommuner. Beskæftigelsesfrekvensen er lavest i yderkommuner, men den har udviklet sig parallelt med andre kommunetyper både under og efter den økonomiske krise. 
  • Når beskæftigelsen siden 2013 steg først i bykommunerne skal det bl.a. ses i sammenhæng med, at der er blevet flere i den erhvervsaktive alder i disse kommuner, men færre i land- og yderkommunerne.
  • Forskellene i beskæftigelsesudviklingen er således tæt knyttet til den demografiske udvikling, hvor der har været en tilflytning mod byerne og samtidig en fraflytning fra yderkommunerne.