Frit valg - bedre sammenhæng

Frit valg - bedre sammenhæng
25-10-2017

Danmark er et enestående velfærdssamfund præget af personlig frihed for det enkelte menneske. Det er et godt udgangspunkt og en arv, regeringen vil forvalte med omhu. Regeringen ønsker derfor at sikre en stadigt større selvbestemmelse i hverdagen for den enkelte borger og skabe en offentlig sektor, der sætter borgeren først.

I foråret 2017 lancerede regeringen arbejdsprogrammet for den kommende sammenhængsreform, som har til formål at forny den offentlige sektor og bringe borgeren i centrum. Et styrket frit valg for borgeren er en del af sammenhængsreformen.

Frit valg giver borgeren frihed til selv at vælge imellem velfærdsydelser og vælge netop det tilbud, som opfylder den enkeltes behov bedst muligt. Det gælder, uanset om det drejer sig om hjemmehjælp, mad i ældreplejen, dagtilbud eller behandling på sygehuset. Borgerens behov kommer i første række.

I dag har vi allerede frit valg på en lang række velfærdsområder. Det giver borgeren indflydelse på sit eget liv, og det skaber sund konkurrence mellem både offentlige og private leverandører, som kan være med til at løfte kvaliteten i de ydelser, borgeren modtager. 

Det var under VK-regeringen i 00’erne, at frit valg for alvor blev indført og udvidet på en række af de store velfærdsområder. Siden valget i 2015 er der også blevet lanceret en række initiativer, der styrker borgernes valgmuligheder i forhold til blandt andet sygehusbehandling, udredning, valg af tandpleje, dagtilbud og hjemmehjælp.

Med dette udspil vil regeringen endnu engang udvide det frie valg til nye områder og styrke de eksisterende fritvalgsordninger.

Derudover vil regeringen gennemføre et servicetjek af det frie valg på de større velfærds-områder og se på, hvordan det frie valg i dag bliver anvendt af borgerne, og hvor der er mulighed for at styrke borgerens frie valg og selvbestemmelse. Endelig skal servicetjekket undersøge, hvordan man kan udvide og nytænke det frie valg på velfærdsområderne, så der kan udvikles endnu bedre modeller for frit valg.

Initiativerne vedrørende genoptræning og forsøgsordningen på ældreområdet vil blive drøftet i forbindelse med forhandlingerne om finansloven for 2018. Servicetjekket afsluttes i januar 2018. Derefter vil forslagene blive løftet ind i arbejdet med sammenhængsreformen. Initiativet vedrørende bedre information om det frie valg i ældreplejen vil indgå i forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2019.