Fair og lige konkurrence

Fair og lige konkurrence
07-09-2017

I Danmark tilbyder det offentlige en lang række ydelser til gavn for borgere og virksomheder. Det drejer sig blandt andet om uddannelse, hospitalsvæsen, ældrepleje og børnepasning. Det er offentlige kerneopgaver, som er skattefinansierede, og som kommer både borgere og virksomheder til gode.

Det offentlige varetager også opgaver i konkurrence med private aktører. Det kan fx være, når statslige institutioner udfører rådgivning eller kursusaktiviteter, eller når kommuner sælger overskudsprodukter som fx brænde fra kommunale skove. Denne konkurrence sker ikke altid på rimelige vilkår, hvilket bl.a. Konkurrencerådet har påpeget.

Den private sektor er grundlaget for, at vi har råd til den offentlige velfærd. Det er derfor en prioritet for regeringen at skabe de bedst mulige rammevilkår for private virksomheder. 

Regeringen vil sørge for, at det offentlige ikke konkurrerer med private aktører på områder, der ikke er kerneopgaver for det offentlige, medmindre særlige hensyn taler for dette, og konkurrencen i disse tilfælde sker på fair og lige vilkår.