Danmarks Nationale Reformprogram 2018

Danmarks Nationale Reformprogram 2018
24-04-2018

Dansk økonomi er inde i en periode med stabil vækst og stigende beskæftigelse.

Der har været vækst i BNP på omkring 2 pct. de seneste to år, og der er udsigt til fortsat fremgang i de kommende år. Dermed har dansk økonomi taget fat på en højkonjunktur. Højkonjunkturen vil kunne vare flere år, men er afhængig af en tilstrækkelig tilgang af arbejdskraftressourcer. Reformer vil bidrage til at skabe plads til yderligere, holdbar jobvækst.