Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2022

Opdateret 2025-forløb: Grundlag for udgiftslofter 2022
30-08-2018

Sammen med regeringens finanslovforslag for 2019 offentliggøres en opdateret mellemfristet fremskrivning for dansk økonomi frem mod 2025.

Fremskrivningen danner grundlag for fastsættelsen af udgiftslofterne for 2022. I fremskrivningen er budgetlovens underskudsgrænse for strukturelle underskud og de mellemfristede mål og sigtepunkter for den strukturelle saldo overholdt.