Udgiftslofter og statens finanser, august 2018

Udgiftslofter og statens finanser
30-08-2018

Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2018-19.

På baggrund af den første statslige udgiftskontrol for 2018 samt en række korrektioner for eksempelvis aftaler om kommunernes og regionernes økonomi for 2019 forventes statens udgiftslofter overholdt i 2018. Der er ikke givet nye skøn for de kommunale og regionale udgifter siden majvurderingen, og kommunernes og regionernes udgiftslofter forventes derfor stadig overholdt. Ifølge regeringens forslag til finanslov for 2019 og de kommunale og regionale budgetter for 2019 forventes udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner ligeledes overholdt i 2019. 

I 2018 skønnes et overskud på DAU-saldoen på 23½ mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på ca. 10¾  mia. kr. i forhold til vurderingen i maj 2018. I 2019 skønnes der et overskud på DAU-saldoen på ½ mia. kr.