Status på Danmarks produktivitetsudfordring

""
14-12-2018

Analysen indgår i Økonomisk Redegørelse, December 2018. Den genbesøger emnet Danmarks produktivitetsudvikling blandt andet på baggrund af nationalregnskabstal og detaljerede virksomhedsdata og ser på mulige veje til en højere produktivitetsvækst.