Udgiftslofter og statens finanser, december 2018

17-12-2018

Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2018-19.

På baggrund af den tredje statslige udgiftsopfølgning for 2018 forventes statens udgiftslofter overholdt i 2018. På finansloven for 2019 og de kommunale og regionale budgetter for 2019 forventes udgiftslofterne for stat, kommuner og regioner ligeledes overholdt i 2019. 

I 2018 skønnes et overskud på DAU-saldoen på 33½ mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på ca. 10  mia. kr. i forhold til vurderingen i august 2018. I 2019 skønnes der et overskud på DAU-saldoen på 4 mia. kr.