Beskæftigelsen stiger blandt ikke-vestlige indvandrere

Beskæftigelsen stiger blandt ikke-vestlige indvandrere
22-02-2018

Det går fremad med beskæftigelsen blandt ikke-vestlige indvandrere Danmark, og antallet af lønmodtagere er steget med 23.000 siden 2. kvartal 2017.

Dermed har de ikke-vestlige indvandrere de sidste par år haft en større fremgang i beskæftigelsesfrekvensen, om end fra et lavt niveau, end personer med dansk baggrund og vestlige indvandrere. Fremgangen er størst blandt asylmodtagere, som traditionelt har en lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Den positive udvikling skyldes både regeringens initiativer på udlændingeområdet, samt den generelle fremgang i dansk økonomi.