Bedre balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder

Bedre balance II - statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder
17-01-2018

Bedre balance II – statslige arbejdspladser tættere på borgere og virksomheder er anden del af regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser.

Regeringen ønsker et Danmark i bedre balance. Derfor etablerer regeringen endnu engang et historisk stort antal statslige arbejdspladser i byer uden for hovedstaden.

I alt etableres godt 4.000 statslige arbejdspladser i hele landet. Udover statslige arbejdspladser vil regeringen etablere 500-1.000 uddannelsespladser i en række byer, efter aftale med en række erhvervsakademier og professionshøjskoler.

Der etableres arbejds- og uddannelsespladser i 49 byer.

Planen er fortsættelsen af ’Bedre balance’ fra oktober 2015, hvor den daværende Venstre-regering tog initiativ til at flytte ca. 3.900 arbejdspladser fra hovedstaden til de fire øvrige regioner. 

Med anden runde er der i videst muligt omfang søgt at tage hensyn til de hidtidige erfaringer med flytning af statslige arbejdspladser.

Statslige arbejdspladser kan ikke i sig selv skabe vækst, men de bidrager til at skabe aktivitet og stimulere udviklingen i det omkringliggende område. Bedre balance II er en del af regeringens samlede og offensive indsats for at skabe vækst og udvikling i hele Danmark.