Erfaringsopsamling - Bedre balance

Erfaringsopsamling - Bedre balance
17-01-2018

Den 1. oktober 2015 præsenterede den daværende Venstre-regering en plan for en geografisk flytning af knap 3.900 statslige arbejdspladser.

Der er i oktober 2017 indhentet erfaringer fra alle de institutioner, som var omfattet af flytningen. I erfaringsopsamlingen beskrives ministeriernes erfaringer med etablering af statslige arbejdspladser uden for hovedstadsområdet.