Udgiftslofter og statens finanser, december 2017

Udgiftslofter og statens finanser
24-01-2018

Udgiftslofter og statens finanser giver en kort status vedrørende udgiftslofter og statens finanser.

I publikationen følges op på de gældende udgiftslofter og statens finanser i 2017 og 2018.

På baggrund af ministeriernes udgiftsopfølgning 3 for 2017 forventes statens udgiftslofter overholdt i 2017. Udgifterne på Finansloven for 2018 er fastlagt i overensstemmelse med udgiftslofterne for 2018. 

I 2017 skønnes et overskud på DAU-saldoen på 19 mia. kr., hvilket svarer til en forbedring på ca. 25 mia. kr. i forhold til vurderingen i august 2017. I 2018 skønnes der et underskud på DAU-saldoen på 7,3 mia. kr.