Aktiv beskæftigelsesindsats

Økonomisk Analyse: Aktiv beskæftigelsesindsats
04-05-2018

Denne analyse af den aktive beskæftigelsesindsats belyser dels udgiftsudviklingen på området dels det samfundsøkonomiske afkast af udvalgte indsatser.

Analysen peger bl.a. på, at der anvendes betydelige offentlige midler på området – også i international sammenhæng. Desuden indikerer analysen, at der med store udgiftsstigninger på nogle ordninger samt varierende økonomiske afkast, kræves et vedvarende fokus på at opretholde en effektiv indretning af den aktive beskæftigelsesindsats.